Do ferii zimowychzostało:

Do ferii zimowych zostało:
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry

poniedziałek, 8 lutego 2016

Zawód z pasją - warsztaty, spotkania uczniów klasy 3a z ciekawymi ludźmi różnych profesji - spotkanie IV

SPOTKANIE IV

ZAWÓD: ARTYSTA MALARZ

Warsztaty malarskie prowadzone przez panią Wioletę Rzążewską


 Pierwsze spotkanie z kreską Przygotowanie warsztatu pracy
 
 Przygotowanie elementów martwej natury
  
Praca wre...
Najpierw poszukiwanie proporcji

 Kilka praktycznych wskazówek
 Marysia i jej dzieło
 To obraz Piotra

 Omówienie przez malarkę dzieła Weroniki
 Tak narysował Dawid
 Prezentacja wytworów

 Uwagi końcowe

Podsumowanie warsztatów
 Pamiątkowe zdjęcie z malarką

Młodzi artyści i ich dzieła

ARTYSTA MALARZ
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Malarz to osoba, która zajmuje się twórczością artystyczną polegającą na malowaniu obrazów, rysunków.

Istnieje wiele technik i stylów malarskich. Artysta przystępując do pracy, stwarza koncepcję tego, co zamierza namalować. Obraz ma być wypowiedzią artysty, w której zawiera swoje przemyślenia, emocje, wiedzę i doświadczenie oraz stosunek do świata. Malarz przed stworzeniem obrazu przygotowuje szkice wstępne, korzysta też z technik fotograficznych, komputera (np. stosując technikę wyklejanki, używa fragmentów zdjęć).

WYMAGANIA
Nie wymaga się od malarza formalnego wykształcenia. Najważniejszą kwestią w tym zawodzie jest talent plastyczny. Istnieją malarze, którzy zdobyli popularność i uznanie w zawodzie mając zupełnie inne wykształcenie niż plastyczne lub nie mając żadnego. Jednak, mile widziane są studia, gdyż kształtują wiedzę i technikę artysty oraz dają kontakty ze środowiskiem artystycznym. Natomiast malarz, który zamierza pracować dydaktycznie, powinien legitymować się dyplomem wyższej uczelni. Tylko wtedy może uczyć w średniej lub wyższej szkole plastycznej lub zajmować się grupą amatorów. Malarz jako przedstawiciel zawodu artystycznego powinien mieć różnorodne zainteresowania i wszechstronną wiedzę.

Osoba ta powinna się cechować: cierpliwością, samokontrolą, uporem, wyczuciem koloru, zmysłem estetycznym, spostrzegawczością, błyskotliwością reakcji i umiejętnością syntetycznego myślenia.

WARUNKI PRACY
Miejsce pracy jest pracownia lub plener. Malarz pracuje samodzielnie. Od początku do końca sam tworzy swoje dzieło. Często pracuje w osamotnieniu, aby skupić się nad powstającym dziełem. Malarze pracujący, np. w galerii lub w szkole, ucząc rysunku, mają duży kontakt z ludźmi. Nie można określić czasu pracy malarza, bo każdy artysta tworzy indywidualnie. W tej pracy liczy się efekt końcowy. Malarz używa przedmiotów ułatwiających mu pracę, m. in. różne sztalugi, kasety z farbami, pędzle, olej lniany i terpentynę, szkicownik, węgiel, tusz, różnorakie ołówki, materiały do gruntowania płótna.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Malarz może być zatrudniony, np.: jako wykładowca, instruktor w domu kultury, w galerii, muzeum lub sam w domowej pracowni tworzy obrazy i sprzedaje.

ZAROBKI
Malarz największe zarobki może osiągnąć sprzedając swoje obrazy. Malarz zatrudniony na stanowisku dydaktycznym osiąga zarobki na poziomie nauczycieli.

Opracowała: Mariola MrózZawód z pasją - warsztaty, spotkania uczniów klasy 3a z ciekawymi ludźmi różnych profesji - spotkanie III

SPOTKANIE III

ZAWÓD: STRAŻAK

Spotkanie z zawodowym strażakiem - panem Tomaszem Zalechem

FUNKCJONARIUSZ - TOMASZ ZALECH - opowiada o zawodzie strażaka
oraz podaje praktyczne rady jak zostać strażakiem

ZAWÓD STRAŻAKA
Zawód strażaka zalicza się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka.

Kojarzony jest zazwyczaj z gaszeniem pożarów i chociaż stanowią one jeden z elementów codziennej pracy to, obok udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do zajęć strażaków należy także działalność ratownicza, likwidowanie wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, ewakuacja ludności z zagrożonego terenu, likwidacja zagrożenia wodnego i drogowego.

W zależności od posiadanej specjalizacji strażacy zajmują się różnymi zadaniami:

  • ratownik wysokościowy wyspecjalizowany w technikach alpinistycznych, udziela pomocy w miejscach, które są trudno dostępne (kanały, kominy, dachy)
  • strażak ze specjalizacją techniczną pomaga uwolnić poszkodowanych i likwiduje skutki wypadków samochodowych i katastrof budowlanych, dzięki obsłudze wyspecjalizowanego sprzętu
  • strażacy specjalizujący się w ratownictwie wodnym pomagają poszkodowanym w powodziach, prowadzą podwodne poszukiwania osób zaginionych, wyciągają z wody zatopione pojazdy
  • specjalizacja chemiczno-ekologiczna umożliwia strażakom usuwanie zagrożeń spowodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne

Praca strażaka jest ciężką pracą fizyczną, wykonywaną bardzo często w trudnych warunkach atmosferycznych i trudno dostępnych miejscach, dlatego kandydaci muszą wykazywać się doskonałym stanem zdrowia, kondycją fizyczną i siłą. Choroby układu oddechowego, cukrzyca czy wady serca uniemożliwiają wykonywanie tego zawodu. Oczywiście od strażaka wymagana jest odwaga, chęć niesienia pomocy poszkodowanym i gotowość do narażania własnego zdrowia i życia w razie konieczności. Specyfika pracy wymaga umiejętności pracy w grupie, współdziałania
i umiejętności podporządkowania się rozkazom przełożonych.
Strażacy najczęściej pracują w niebezpiecznych i gwałtownie zmieniających się warunkach. Przyjeżdżając na miejsce pożaru czy katastrofy z reguły nie są w pełni świadomi zagrożeń, które widoczne są np. dopiero po wejściu do płonącego budynku. Ciągłe ryzyko i stres towarzyszący tej pracy wymaga od kandydatów na strażaków dużej odporności psychicznej. Poza tym strażacy są narażeni w pracy na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi i radiologicznymi, szkodliwymi gazami, narażeni są na poparzenia, porażenia, przygniecenie gruzem.
Przybywając na miejsce zdarzenia, do strażaków należy bardzo często udzielenie pierwszej pomocy medycznej, przeprowadzenie akcji ratunkowej i zapobiegnięcie panice. Dlatego istotne jest opanowanie, silne nerwy oraz podzielność uwagi i umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Wynagrodzenie strażaków uzależnione jest od zajmowanego stanowiska. Najniższe wynagrodzenie otrzymują stażyści i technicy (ok. 1200-1500 zł brutto), inspektorzy i specjaliści mogą liczyć na wyższe pensje (ok. 1600-2200 zł brutto). Do pensji podstawowej dochodzą także dodatki za stopień

 Uczniowie poznają tajniki zawodu strażaka.

Dowiadują się jakie testy należy przejść, by dostać się do strażyzawodowej

 Oglądanie prezentacji promującej Jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
gdzie pracuje na co dzień Pan Tomasz.


Największe zainteresowanie zawodem strażaka wykazał Piotrek,
który został po spotkaniu, by zadać kilka nurtujących go pytań

Krystian też był zainteresowany. Zadał niedyskretne pytanie dotyczące zarobków strażaka

 A tu prezentacja stroju strażaka w wykonaniu Jagody

Pamiątkowe zdjęcia
Zorganizowała i opracowała: Mariola Mróz

Zawód z pasją - warsztaty, spotkania uczniów klasy 3a z ciekawymi ludźmi różnych profesji - spotkanie II

SPOTKANIE II

ZAWÓD: PIELĘGNIARKA

Spotkanie z dyplomowaną pielęgniarką - Panią Janiną Konopka

Zawód pielęgniarka

Pielęgniarka jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, zaś jej podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej. Do zadań pielęgniarki należy dbanie
o właściwy komfort pacjentów, ich higienę i czystość, karmienie i pomoc w innych czynnościach, których pacjent nie jest w stanie sam wykonać.

Pielęgniarka zajmuje się podawaniem leków przepisanych przez lekarza, wykonywaniem iniekcji, wlewów dożylnych, podawaniem krwi i środków krwiopochodnych, tlenu, zmienia opatrunki, asystuje lekarzowi przy przeprowadzanych zabiegach i operacjach. Odpowiada za stan zdrowia pacjenta a w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, udziela pierwszej pomocy, pomaga chorym w rekonwalescencji, zajmuje się obsługą sprzętu i aparatury medycznej.

Do obowiązków pielęgniarki należy również przygotowywanie pacjentów do badań i zabiegów, wykonywanie podstawowych pomiarów, takich jak badanie temperatury, tętna i ciśnienia krwi, nadzorowanie prawidłowego przebiegu leczenia oraz informowanie lekarza o wszelkich nieprawidłowościach.
W przypadku pielęgniarek zatrudnionych w szkołach czy poradniach zdrowia, odpowiadają one za wykonywanie szczepień ochronnych i prowadzenie całej dokumentacji. Odpowiadają także za promocję zdrowia i prewencję chorób.
Od pielęgniarek, poza wiedzą medyczną, wymagane są specyficzne predyspozycje psychiczne. Przede wszystkim musi to być osoba ciepła, sympatyczna, kierująca się w swojej pracy dobrem pacjenta. Istotna jest umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z chorymi, empatia i opiekuńczość. Równocześnie pielęgniarka musi być osobą stanowczą, zdecydowaną i w pewnym stopniu odporną na ludzkie cierpienie, niejednokrotnie bowiem wykonywane przez nią czynności sprawiają ból pacjentom, zaś cierpienie i ciężkie choroby są ich codzienna pracą. Praca pielęgniarki wymaga też pewnej siły fizycznej oraz zdolności manualnych.

Bardzo istotna jest również cierpliwość i opanowanie, pacjenci są bowiem trudnymi podopiecznymi. Pielęgniarka musi się także odpowiednio odnosić do pacjentów, aby nawet w bardzo trudnych sytuacjach pomagać chorym zachować godność oraz dodać otuchy tym, którzy tego potrzebują.
Miejscem pracy pielęgniarki są szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, ośrodki rehabilitacyjne, ambulatoria, hospicja, jak również mieszkania prywatne.

Zarobki pielęgniarki
Pensja pielęgniarki zatrudnionej w państwowym zakładzie zależy w dużym stopniu od regionu kraju a w mniejszych miastach wynosi od 1200 zł netto do 1600 zł. W większych miastach waha się w granicach 1800-2200 zł.Nieco lepiej wygląda sytuacja w prywatnych klinikach ,można tam liczyć na zarobki ok. 2500 zł.
 
Uczniowie klasy 3a w gabinecie pielęgniarki szkolnej 
Krótka lekcja udzielania pierwszej pomocy
 Poznajemy pracę pielęgniarki

Zorganizowała i opracowała: Mariola Mróz

niedziela, 7 lutego 2016

Zawód z pasją - warsztaty, spotkania uczniów klasy 3a z ciekawymi ludźmi różnych profesji - spotkanie I

SPOTKANIE I 

ZAWÓD: PSYCHOLOG,  PSYCHOTERAPEUTA 

Spotkanie warsztatowe z psychologiem i psychoterapeutą - panią Urszulą Siwek 

 Wyjaśnianie pojęć: psycholog, psychoterapeuta

Uczniowie oglądają prezentację
dotyczącą zawodu lekarza PSYCHIATRY, PSYCHOLOGA i PSYCHOTERAPEUTY.


Czym zajmuje się psychiatria?
Psychiatria jest gałęzią medycyny, która zajmuje się szeroko pojętymi zaburzeniami psychicznymi człowieka, ich przyczynami, uwarunkowaniami, objawami, przebiegiem leczeniem. Psychiatra jest lekarzem, czyli osobą, która ukończyła studia medyczne i posiada ogólną wiedzę lekarską.
Psychiatria zaś jest wybraną przez niego dziedziną medycyny, w której się specjalizuje, dlatego w centrum jego zainteresowań znajduje się diagnozowanie i leczenie zaburzeń i chorób psychicznych.

Czym się różni psycholog, psychoterapeuta, psychiatra?
Często w swojej pracy, ale też w rozmowach z ludźmi jestem pytana czym różni się psycholog, psychoterapeuta, psychiatra?
To co ich łączy: wszyscy zajmują się zdrowiem psychicznym.
Psycholog- wg definicji,, osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej”.
Psycholog po ukończeniu studiów psychologicznych zajmuje się poradnictwem, opiniowaniem , przeprowadza badania psychologiczne, kieruje na psychoterapię. Bardzo często pracuję też w wielu obszarach nie związanych ściśle ze zdrowiem psychicznym np. rekrutacją , szkoleniami.
Psychoterapeuta- zajmuję się udzielaniem profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym różnych trudności psychologicznych tzn.: nadmiernego lęku, depresji, zaburzeń odżywiania, myśli natrętnych i in.
Psychoterapeuta może ale nie musi być psychologiem. Musi natomiast ukończyć 4 szkolenie przygotowujące go do zawodu psychoterapeuty. Są różne szkoły psychoterapii np. Poznawczo-behawioralna, Humanistyczna, Psychoanalityczna, Systemowa które różnią się od siebie podejściem do przyczyn problemów pacjentów i sposobami leczenia.
Psychiatra jest natomiast lekarzem medycyny, który zrobił specjalizację z psychiatrii. Zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem farmakologicznym, kieruje na psychoterapię.

Pani psycholog podaje zestaw praktycznych ćwiczeń dotyczących walki ze stresem

Wyjaśnia, skąd bierze się stres, jakie są skutki życia w ciągłym stresie.


Co teraz możesz zrobić, żeby zostać psychologiem?

- Myślę, że najpierw powinieneś odpowiedzieć sobie, dlaczego chcesz nim zostać i czy zostanie psychologiem spełni Twoje oczekiwania.
- Następnie zastanów się jaka dziedzina psychologii interesuje Cię najbardziej, gdzie widziałbyś siebie potem w pracy, a następnie sprawdź na poszczególnych uczelniach, która z nich gwarantuje specjalizację w tym zakresie.
- Ważne jest również to, abyś sprawdził z jakich przedmiotów maturalnych są brane pod uwagę oceny w procesie rekrutacji na studia i poszukać takiej szkoły średniej, która pozwoli Ci się odpowiednio do tego przygotować.
- Jeśli masz możliwość spotkaj się z kimś kto już jest psychologiem lub kimś kto studiuje psychologię i zadaj mu nurtujące Cię pytania.

Co będziesz musiał zrobić później?
Gdy już zdecydujesz się, że to psychologia. Musisz zdać maturę, wybrać uczelnię na której chcesz studiować i skończyć pięcioletnie studia, po których nadal należy uzupełniać wiedzę i poszerzać umiejętności.

Gdzie może pracować psycholog?
Istnieje wiele miejsc, w których obecnie zatrudniani są psycholodzy. Poniżej podaję dziedziny psychologii i miejsca pracy związane z tą dziedziną. Trzeba pamiętać o tym, że w niektórych miejscach mogą pracować ludzie po różnych specjalizacjach. Zdarza się też tak, że wykonywana przez psychologa praca nie pokrywa się ze specjalizacją ukończoną w trakcie studiów, a bardziej wiąże się z jego zainteresowaniami i później zdobytym doświadczeniem czy realizowanym doszkalaniem.

- psychologia wychowawcza – dotyczy głównie dzieci młodzieży, osoby po tej specjalizacji mogą znaleźć pracę w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, domach dziecka itp.
- psychologia rozwojowa – w zależności od okresu, który nas interesuje. Na pewno w miejscach podanych powyżej, ale także jeżeli interesujemy się i lubimy pracę z osobami starszymi w domach pomocy społecznej
- psychologia kliniczna – szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki terapeutyczne
- psychoterapia – tu należy pamiętać, że trzeba jeszcze skończyć dodatkowe kursy czy studia podyplomowe, podobne miejsca jak w przypadku psychologii klinicznej
- psychologia biznesu – firmy, zakłady pracy
- psychologia penitencjarna – więzienia
- psychologia reklamy – agencje reklamowe
- psychologia sądowa – ośrodki diagnostyczno - konsultacyjne
- psychologia transportu – ośrodki badania kierowców
- psychologia terapii uzależnień – punkty konsultacyjne, ośrodki i poradnie leczenia uzależnień

 Zorganizowała i opracowała: Mariola Mróz

piątek, 29 stycznia 2016

Uzależnieniom behawioralnym mówię STOP

W styczniu bieżącego roku ruszył projekt ,,Uzależnieniom behawioralnym mówię STOP!".
W jego realizacji uczestniczą uczniowie klas gimnazjalnych.
W związku z tym w klasie trzeciej A naszego gimnazjum rozpoczęto działania wdrażające przedsięwzięcie.

Na godzinach wychowawczych uczniowie obejrzeli film i prezentację, które wyjaśniły im czym są tego typu uzależnienia. Projekcja filmu uświadomiła młodzieży rosnące zagrożenie nałogowym wykonywaniem danych czynności, takich jak korzystanie z Internetu, kompulsywne zakupy, uczestnictwo w grach hazardowych oraz granie w gry video. Uczniowie wykonali również plakaty promujące zdrowy styl życia i nieuleganie nałogom. Dzięki działaniom lepiej zapamiętali przesłanie zajęć, że warto żyć bez nałogów.

plakat ,,MASZ JESZCZE SZANSĘ!" wykonany przez Marysię, Patrycję, Jarka i Mateusza.


plakat: ,,WLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA!"
wykonali: Weronika B., Weronika P.,  Ewa, Jagoda, Kinga Dawid i Paula 
 

Piotrek, Sebastian, Patryk K. Kuba i Patryk T. wykonali plakat: "MOŻESZ SIĘ UZALEŻNIĆ OD..."Gazetka ,,W SIECI UZALEŻNIEŃ" wykonana przez uczniów klasy 3a

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - nałogowe wykonywanie danych czynności - korzystanie z internetu, kompulsywne zakupy, uczestnictwo w grach hazardowych oraz granie w gry video wśród młodzieży


RATUNKU!

INTERNET BEZ KONTROLI - POTRAFI
CAŁKIEM WCIĄGNĄĆ!

Mariola Mróz

środa, 27 stycznia 2016

Inna lekcja muzyki

    Dzisiaj w naszej szkole odbyła się nietypowa lekcja muzyki w wykonaniu grupy "Limbos".
Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie, od przedszkolaków aż po trzecią gimnazjum.
Repertuar był odpowiednio dobrany do każdej grupy wiekowej.
Na początku były utwory, których słuchaliśmy, następnie zaś śpiewaliśmy.
Na zakończenie każdego z nich rozbrzmiały gromkie brawa.


Emilia Mućka i Dominika Popiołek klasa VI