niedziela, 5 lutego 2017

„Bieg po zdrowie”


W roku szkolnym 2016/2017 ruszyła I edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych. Program obejmie 20% szkół podstawowych w Polsce (w tym uczniów klas IV naszej szkoły).

Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.


Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela; zeszyt ćwiczeń dla ucznia; plakaty; ulotkę informacyjną dla rodziców.

Małgorzata Walasek

środa, 1 lutego 2017

MISJA DOMESTOS- WYKONANA!!

III edycja Wzorowej Łazienki...
                            Poczatek listopada...
                                            Sytuacja tragiczna...
                                                        Zaledwie kilkanaście głosów...
                                                                           Staliśmy prawie na straconej pozycji...

PRAWIE

Jednak zmobilizowaliśmy się i z pomocą nauczycieli oraz chwilowym zdjęciu zakazów telefonów UDAŁO NAM SIĘ!
Zdobyliśmy zapas butelek Domestos NA ROK!
Teraz bakterie w łazienkach już nam nie straszne!
Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za każdy oddany głos - praca naszych najmłodszych kolegów została doceniona.
Teraz możemy z przyjemnością korzystać z naszych toalet!
DZIĘKUJEMY!!!wtorek, 31 stycznia 2017

Góra Grosza


Jak co roku w grudniu, szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Góra Grosza.
Była to już 17 edycja. Akcja organizowana jest przez Towarzystwo NASZ DOM i pomaga dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach.
Dzięki codziennej zbiórce udało się uzbierać kwotę 315,78 zł. 
Do akcji włączyła się również Szkoła Podstawowa i Przedszkole.
Joanna Mróz 

 

piątek, 13 stycznia 2017

Maraton

Dnia 13.01.17r. odbył się kolejny maraton filmowy, w którym wzięli udział uczniowie gimnazjum.
Przez całą noc prezentowane były filmy światowego i polskiego kina.
Oto one: Listy do M 2, Iluzja 2, Pokój, Zbaw nas ode złego oraz Nerve.

Tradycją stało się także wspólne zjedzenie kolacji.
W trakcie przerw uczniowie mogli wyprostować kości dzięki wspólnej nauce układów tanecznych.

Martyna Rodak


video 

  video

wtorek, 10 stycznia 2017

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY “SPACER PO LINIE”

Aktorzy z Teatru Kurtyna zaprezentowali uczniom gimnazjum przedstawienie profilaktyczne ”Spacer po linie”.

Spektakl “Spacer po linie” to przejmująca analiza czasu dojrzewania, kiedy to młodzi ludzie stają wobec konieczności dokonywania wyborów, których głównymi determinantami są rozbudzone emocje. Nieumiejętność ich zrozumienia i zarządzania, potegowana gniewem, frustracją i rozczarowaniem, z racji niespełnionych potrzeb prowadzi wprost do inicjacji zachowań ryzykownych i dysfunkcyjnych. Bezprzedmiotowa agresja, używki, powielanie wzorców łamiących tradycyjne normy etyczne, moralne i społeczne, poczucie braku odpowiedzialności i brak samoakceptacji - to czynniki, które deregulują i niszczą całą stukturę emocjonalno – psychiczną człowieka. Aby temu zapobiec konieczna jest prezentacja modelu zachowań i ukazanie alternatywnej, właściwej drogi rozwoju.Elementy profilaktyczno – edukacyjne spektaklu:

 • przeciwdziałanie agresji i zachowaniom ryzykownym
 • zarządzanie emocjami
 • umiejętność kontroli stresu
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • zapobieganie zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi
 • realizacja modelu motyw-decyzja-odpowiedzialność
 • skutki prawne zachowań.

Przedstawienie zostało sfinansowane ze środków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłoczewie.
Małgorzata Walasek

czwartek, 5 stycznia 2017

Konkurs czytelniczo – geograficzno – podróżniczy

"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."
Maksym Gorki


 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VI szkoły podstawowej
  i I – III gimnazjum.
 2. Konkurs składa się z 5 etapów odbywających się w miesięcznych odstępach.
 3. W każdym etapie uczestnicy zobowiązani są do przeczytania jednej książki podróżniczej, a następnie do rozwiązania testu związanego z treścią książki.
 4. Pytania testowe dotyczą bohaterów, czasu i miejsca akcji, oraz ludzi, zjawisk, procesów, obiektów geograficznych, organizmów żywych opisywanych w książce.
 5. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym lub w kilku, a najlepiej we wszystkich etapach konkursu.
 6. Każdy etap jest nagradzany ocenami z geografii/przyrody lub pozytywnymi uwagami z zachowania.
 7. Uczestnicy, którzy uzyskają powyżej 50% poprawnych odpowiedzi z testu otrzymują oceny celujące z przedmiotu w kategorii „aktywność”. Pozostali otrzymują uwagi pozytywne. Każdy etap konkursu „rozliczany” jest oddzielnie.
 8. Osoba, która po zakończeniu konkursu (wszystkich 5– ciu etapów) zdobędzie największą liczbę punktów, zostanie nagrodzona przez Pana Dyrektora nagrodą niespodzianką.

Harmonogram konkursu:


Pozycje książkowe można zdobyć w bibliotece szkolnej, publicznej w GOK-u w Kłoczewie, w księgarniach, Internecie w wersji ebooka lub audiobooka JDOBRA RADA !!!

1) Podczas czytania książki miej otwarty atlas i wskazuj wszystkie miejsca o których czytasz

2) Film nie zastąpi książki

3) Streszczenie nie zawiera istotnych dla konkursu treści


Baw się dobrze ☺


Zapraszamy - wykaż się swoją wiedzą

                                                                                     Wszelkich informacji udziela p. Renata Miłosz

czwartek, 22 grudnia 2016

Sąd nad Pinokiem

Spotkanie z lekturą nie musi być nudne.
Po raz kolejny przekonali sie o tym uczniowie klasy IV a. Po omówieniu lektury "Pinokio" uczniowie wzięli udział w lekcji dramowej, podczas której oceniali zachowanie głównego bohatera książki Carlo Collodi.

22 grudnia w Szkole Podstawowej w Kłoczewie odbyła się rozprawa sądowa.
Oskarżonym był Pinokio - bohater lektury czwartoklasistów.

Pinokio został oskarżony o negatywne zachowanie wobec ojca, lekceważenie obowiązków szkolnych, działanie na niekorzyść wróżki.

Po przedstawieniu zarzutów oskarżony został przesłuchany. Następnie zeznania składali świadkowie: Dżepetto, Wróżka, Chudzielec, Kot, Świerszcz, Lis. Po wysłuchaniu świadków głos zabrał prokurator. Wskazał na błędy, które popełnił oskarżony, zwrócił uwagę na jego lekkomyślność i naiwność. Uważał, że Pinokio powinien ponieść zasłużoną karę.

W obronie pajaca wystąpił powołany adwokat. Powołał się na dobro, jakie Pinokio wyświadczył. Docenił jego chęć zmiany w chłopca. Mówił o tym, że zaczął się uczyć i ciężko pracował, aby pomóc Wróżce.

Sąd udał się na naradę. Ogłoszono wyrok, który brzmiał następująco: "Ze względu na zaistniałe okoliczności Pinokio zostaje uniewinniony. Faktem jest jego negatywne zachowanie wobec bliskich. Jednak dążył do zmiany. Biorąc pod uwagę czas, kiedy odbywa się rozprawa, sędzia stwierdził, że każdy może popełnić błędy, jednak ważne, że pajac bardzo chciał zostać chłopcem. Zbliżające się Boże Narodzenie po raz kolejny było czasem magii."

Uczniowie klasy IV a bardzo zaangażowali się w przygotowanie rozprawy. Reżyserem naczelnym był Przemek Piątek. To on zadbał o rekwizyty, przydział ról, oprawę sceniczną.

W rolach głównych wystąpili:

Oskarżony Pinokio- Kasia Beczek

Sędzia- Przemek Piątek

Obrońca- Kacper Parzyszek

Prokurator- Damian Lipiec

Świadkowie:
Dżepetto- Hubert Polak

Wróżka- Amelka Gruza

Świerszcz- Szymek Gruza
Chudzielec: Jakub Storczyk

Kot- Wiktoria Surdel

Lis- Paula Kasperska

Woźny sądowy: Tatiana Kiliszek

Karabinierzy: Mateusz Skwarek, Kuba Kosiński


Lekcja, choć niecodzienna, była wspaniałą okazją do poznania pracy sądu oraz wyrażania własnych myśli i przekonań. Każdy mógł zabrać głos w sprawie i ocenić bohatera.

Mariola Mróz